Wat is een remedial teacher?

Bij sommige kinderen verloopt het leren minder makkelijk dan iedereen verwacht. Aan hun inzet ligt dat meestal niet. Toch lukt het hen maar niet om lezen, spelling, rekenen en/of schrijven goed onder de knie te krijgen. Waarschijnlijk heeft u allang aan uw kind gemerkt dat het niet echt lekker gaat op school, maar hoe ernstig de problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft, is u misschien niet geheel duidelijk. U gaat op zoek naar passende hulp en vindt die bij een remedial teacher, dé onderwijszorgspecialist.

De remedial teacher zal eerst een grondig pedagogisch-didactisch onderzoek afnemen. Daarna stelt de remedial teacher samen met de leerkracht, eventuele andere deskundigen en u een begeleidingsplan op dat precies bij uw kind past.  Daarbij gaat het om toepassen van gespecialiseerde technieken, instructieprincipes en benaderingen die gericht zijn op de specifieke ondersteuning die uw kind nodig heeft.

 (bron: LBRT)

Mijn werkwijze

Als remedial teacher richt ik mij op kinderen met problemen op het gebied van lezen, spellen en rekenen. De begeleiding is altijd op maat afgestemd op het niveau van het kind. Eerst zoek ik naar de oorzaak van de problemen. Als remedial teacher zoek ik uit welke hulpvraag uw kind heeft. Door de juiste begeleiding krijgt het kind weer zelfvertrouwen en bloeit het weer op.

Remedial teaching gaat verder dan bijles geven. Bijles geven is het herhalen van lesstof. Een remedial teacher geeft met speciale technieken professionele en didactische hulp. Daarbij wordt rekening gehouden met werkhoudingsproblemen, verminderde concentratie en faalangst.

Ik begeleid kinderen bij:

Lezen:

 • voorbereidend lezen in groep 2
 • aanvankelijk lezen in groep 3
 • voortgezet technisch lezen vanaf groep 4
 • begrijpend lezen vanaf groep 4

Spelling:

 • leerlingen vanaf groep 3

Rekenen:

 • getalbegrip
 • automatiseren
 • tafels
 • klokkijken
 • breuken

Ik begeleid ouders en professionals door het geven van workshops.

Workshops:

 • Lezen begint op schoot niet op school!  (voor ouders)
 • Letters leren in groep 1 en 2 (voor leerkrachten)
 • De ideale leesles (leerkrachten groep 3)