Tip

Het is altijd leuk om de begeleiding af te sluiten met een klein spelletje. Dit spel Speed! is een spel dat snel kunnen denken en snelle reflexen vraagt, Groot succes in mijn praktijk.

Praktijk Lees je Wijs in de zomervakantie open!

Dit bijzondere schooljaar zit er alweer bijna op. Er komt een einde aan een heftige periode waarin de kinderen lange tijd thuisonderwijs hebben gehad en gedeeltelijk naar school gingen. Gelukkig gaan de scholen na de zomervakantie weer gewoon open en kunnen de kinderen op een normale manier aan een nieuw schooljaar beginnen.

Voor veel kinderen was het een lastige periode waarin ze vaak zelf aan de slag moesten of met hulp van u als ouders. Dat was niet altijd even gemakkelijk omdat u het lesgeven moest combineren met uw werk.

Misschien heeft u gemerkt dat uw kind met sommige onderdelen van rekenen en/of taal wat meer moeite heeft of toch een achterstand heeft opgelopen.

In de zomervakantie kan ik uw kind de nodige hulp bieden om straks een goede start te maken in het nieuwe schooljaar.

De begeleiding wordt zorgvuldig afgestemd op uw kind en ik werk met methodes en materialen die goed bij de situatie van uw kind passen.

In overleg bespreken we hoe de lessen eruit gaan zien, hoe vaak uw kind bij mij in de praktijk komt en wat de kosten zijn. Voor ouders met een Zoetermeerpas gelden andere tarieven.

Alle kinderen krijgen na een intake een gratis proefles. Zo kunnen u en uw kind kijken of de begeleiding passend is.

Meer informatie bel: Mariëtte van der Zon 06 556 20593

of mail naar info@praktijkleesjewijs.nl

Maatregelen in de praktijk vanwege COVID-19

Coronaproof

Nu de scholen weer gedeeltelijk open zijn gegaan, heb ik er ook voor gezorgd dat ik al mijn leerlingen weer op een veilige manier kan begeleiden. Een scherm in het midden van de tafel zorgt voor een goede bescherming. Voordat een leerling binnenkomt, leg ik alle spullen klaar en na elk begeleidingsuurtje maak ik alles weer schoon. Natuurlijk gebruiken we desinfecterende handgel en tissues. Vorige week zijn de meeste kinderen langs geweest en het was fijn om ze allemaal weer in het echt te zien.

Ralfi Light

Als remedial teacher geef ik een aantal leerlingen leesbegeleiding. Afhankelijk van het leesniveau van de leerling bekijk ik welk interventieprogramma het meest geschikt is. De meest gekozen interventieprogramma’s zijn Connect, Ralfi of Ralfi Light.

Continue Reading →

Zomerdip

Straks begint de zomervakantie weer en vaak vergeten kinderen te blijven lezen.  In groep 3 en 4 willen de meeste leerlingen erg graag leren lezen, maar na de zomervakantie blijkt hun leesontwikkeling te stagneren en zijn ze niet echt meer gemotiveerd om te blijven lezen. Dit noemen we de zomerdip of leesdip. Daarom is blijven lezen heel belangrijk. Uiteraard is het ook erg goed om lekker te zwemmen of buiten te spelen. Toch zijn er veel mogelijkheden om ook in de vakantie gewoon te blijven lezen. Hieronder geef ik een aantal tips om kinderen te motiveren om te lezen.

Continue Reading →

Woordenschat

Regelmatig krijg ik vragen van ouders hoe ze hun kind kunnen helpen bij begrijpend lezen. Allereerst is het belangrijk dat er regelmatig wordt voorgelezen en dat kinderen zelf leeskilometers maken. Ook het samen spelen van spelletjes als 30 seconds en kwartetten draagt bij aan een grotere woordenschat, die onontbeerlijk is om een tekst goed te begrijpen. Zoek samen met de kinderen een recept en ga een heerlijk gerecht maken of bakken. Nauwkeurig lezen is nodig om de juiste hoeveelheden en ingrediënten te gebruiken. In mijn praktijk heb ik deze week ook ondersteuning gegeven aan een leerling van groep 6 om de woordenschat te vergroten. We hebben samen de betekenis van spreekwoorden en gezegden geoefend. Veel kinderen vinden dit lastig. Op school moeten de kinderen meestal na de uitleg oefeningen maken op papier. Ik probeer juist een andere manier te zoeken. Hiervoor gebruik ik het IKEA-rad van fortuin, een memory en quizvragen over spreekwoorden. Succes verzekerd!