Ralfi Light

Als remedial teacher geef ik een aantal leerlingen leesbegeleiding. Afhankelijk van het leesniveau van de leerling bekijk ik welk interventieprogramma het meest geschikt is. De meest gekozen interventieprogramma’s zijn Connect, Ralfi of Ralfi Light.

Connect is een interventieprogramma voor beginnende lezers in groep 3 en de echt zwakkere lezers in groep 4 om het technisch lezen te verbeteren. Connect is ontwikkeld door Anneke Smits en bestaat uit drie delen. In een volgend blog zal ik hierover meer vertellen.

Ralfi is een interventieprogramma dat geschikt is voor leerlingen in groep 4 die de spellende leeshandeling beheersen maar traag blijven lezen. Ralfi staat voor:

R(repeated) A (assisted) L (level) F (feedback) I (interactie)

Het doel van Ralfi is het verbeteren van de vloeiendheid van het lezen om daardoor een hoger leesniveau te krijgen. Bij Ralfi gaan leerlingen relatief moeilijke teksten herhaald lezen onder begeleiding van een leerkracht of remedial teacher die ondersteunt en feedback geeft. De betekenis en beleving staan centraal en daarom is het belangrijk dat de leerlingen de tekst begrijpen. De teksten, die gebruikt worden, passen bij de belevingswereld van de leerlingen. Hierbij kan gekozen worden voor fictie of non-fictie. Drie of vier keer per week wordt dezelfde tekst in een klein groepje gelezen. Belangrijk is dat er voldoende ondersteuning wordt geboden in de vorm van voorlezen, koorlezen, voorzeggen en herhalen. Het is aan te bevelen om met niet-Avi-ingedeelde boeken of teksten te werken. De leerlingen vinden het vaak geweldig dat ze eindelijk echte boeken kunnen lezen. Ze doen succeservaringen op en de snelheid waarmee woorden uit het geheugen worden opgeroepen verbetert. (Smits en van Koeven, 2014)

Ralfi Light

Voor leerlingen die het AVI-niveau E4 hebben bereikt is Ralfi Light een goede interventie. Eind groep 4 of vanaf begin groep 5 vinden zwakke lezers het echt niet fijn om steeds teksten te herhalen; lezen wordt saai en de leesmotivatie verdwijnt.

Het doel van Ralfi light is leerlingen te lanceren in een boek zodat ze gemotiveerd raken om zelf het boek verder te lezen. De leerling kiest samen met mij een boek dat zij graag zou willen lezen. Bij deze interventie lees ik een bladzijde voor en daarna leest zij de bladzijde samen met mij. We praten over de inhoud van het boek. Zo lezen we enkele bladzijden en help ik de leerling op weg in het boek. Als ik merk dat de leerling voldoende “in” het boek zit, kan zij zelfstandig thuis het boek verder lezen. In tegenstelling tot Ralfi wordt bij Ralfi Light niet herhaald.

Ik werk met serieboeken of meerdere boeken van dezelfde schrijver. De series van Vivian den Hollander zijn erg in trek bij mijn leerling uit groep 4.

De leerling kent na één boek uit de serie de hoofdpersonen en zit veel sneller weer in het verhaal bij het volgende deel. Ik vind het geweldig om te zien dat leerlingen zo veel leeskilometers maken en succeservaringen opdoen.

Meer weten over Connect of Ralfi? Neem een kijkje op https://ikkanlezen.wordpress.com/connect/  of raadpleeg het boek Dyslectische kinderen leren lezen (Anneke Smits en Tom Braams, 2019).

Voor meer informatie over mijn werkwijze kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *